wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Rada Przedsiębiorców przy WZ PB
 
     - 
 
 
 
 
Skład Rady
 
 
 

Rada Przedsiębiorców przy Wydziale Zarządzania Politechniki BiałostockiejAdampol S.A.
Adam Byglewski - Wiceprezes Zarządu
AC S.A.
Katarzyna Rutkowska - Prezes Zarządu
ASTWA Sp. z o.o.
Stanisław Łuniewski - Dyrektor Generalny
BISON-BIAL S.A.
Grażyna Kostro - Dyrektor Zarządzająca
Chesapeake Białystok
Andrzej Sosna - Dyrektor Generalny
ChM Sp. z o.o.
Mikołaj Charkiewicz - Prezes Zarządu
Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
Witold Karczewski - Prezes
KAN Spółka z o.o.
Jerzy Kaczan - Prezes
Maksbud Sp. z.o.o.
Jan Miniuk - Prezes
Plum Sp. z o.o.
Maciej Szumski - Prezes
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna
Bartłomiej Andruk - Prezes
Podlaski Klub Biznesu
Lech Pilecki - Prezes
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Ryszard Ziemblicki - Dyrektor
SaMASZ Sp. z o.o.
Antoni Stolarski - Prezes Zarządu