wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Wykaz czasopism punktowanych
 
 
 

Lista czasopism punktowanych publikowana jest na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych.html

17 grudnia 2013 roku Ministrer Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach:
Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

plik
 
Lista czasopism punktowanych
      Część A
      Część B
      Część C