wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Zasady oceny pracowników
 
 
 

W 2014 roku obowiązują nowe zasady i dokumenty dotyczące oceny nauczycieli akademickich, wprowadzone Uchwałą nr 162/XIII/XIV/2013 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 4 lipca 2013 roku.