wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Ostatnie wolne miejsca na studiach niestacjonarnych
 

Jeszcze do pierwszego zjazdu można ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne I i II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Wydział dysponuje pojedynczymi wolnymi miejscami na kierunkach:

studiów niestacjonarnych I stopnia:
- logistyka
- zarządzanie i inżynieria produkcji

studiów niestacjonarnych II stopnia:
- zarządzanie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów do pierwszego zjazdu (z wyłączeniem niedzieli) w godzinach 8.00 – 15.00.

Wykaz dokumentów dostępny jest na stronie Politechniki Białostockiej:

studia I stopnia
studia II stopnia

Więcej informacji:
Dziekanat tel. 85 746 98 10