wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Rekrutacja na Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa- II edycja
 

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej przy współpracy przedsiębiorstwa Danwood organizuje Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa (II edycja).
Zajęcia poprowadzą najlepsi wykładowcy Politechniki Białostockiej, doświadczeni eksperci Danwood S.A. oraz doskonali praktycy z Niemiec.

CEL STUDIÓW
Celem Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Inżynierów Budownictwa jest przekazanie jego słuchaczom kompleksowej i nowoczesnej wiedzy menedżerskiej związanej z realizacją przedsięwzięć budowlanych oraz wyrobienie umiejętności zastosowania tej wiedzy  w praktyce na różnych szczeblach kierowania przygotowaniem i realizacją budowy.  

OFERTA STUDIÓW SKIEROWANA JEST DO:
·   kadry zarządzającej przedsiębiorstw budowlanych,
·   inżynierów budownictwa kontynuujących naukę na studiach II stopnia,
·   absolwentów studiów wyższych (inżynierskich, magisterskich) kierunku budownictwo,
·   inżynierów budownictwa z dłuższym stażem zawodowym w przedsiębiorstwach zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych co może stanowić podstawę awansu zawodowego absolwentów.

Więcej informacji:
http://www.wz.pb.edu.pl/aktualnosci-studenci/Rekrutacja-na-Podyplomowe-Studia-Menedzerskie-dla-Inzynierow-Budownictwa,1213.html