wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Rada Przedsiębiorców przy WZ PB
 
     - 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Podlascy przedsiębiorcy współpracują z Wydziałem Zarządzania w kształtowaniu procesu dydaktycznego
 

We wtorek, 15 maja 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Przedsiębiorców przy Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. W spotkaniu uczestniczyli prezesi i dyrektorzy podlaskich przedsiębiorstw i organizacji biznesowych: AC S.A. , ADAMPOL S.A. , PLUM S.A. , SAMASZ, BISON-BIAL, CHM, KAN  i Podlaskiego Klubu Biznesu oraz Władze Wydziału i studenci. Dziekan prof. Joanicjusz Nazarko zwrócił się do przedsiębiorców z prośbą o przedstawienie opinii na temat (wcześniej udostępnionych) programów kształcenia.


Antoni Stolarski -Dyrektor firmy SAMASZ oraz Lech Pilecki Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu zwrócili uwagę na tzw. miękkie kompetencje absolwentów studiów. Kreatywność, zaangażowanie, samokształcenie i umiejętność  samodzielnego rozwiązywania problemów – te cechy, oprócz posiadanej wiedzy,  mają istotne znaczenie przy angażowaniu nowych pracowników. Prezes firmy PLUM S.A. Maciej Szumski pozytywnie ocenił zakresy umiejętności opisane w programach kształcenia. Najważniejsze jest to, na ile studenci przyswoją i opanują przekazywaną im wiedzę. Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Promocji dr Sylwia Saczyńska-Sokół przedstawiła zasady organizowania praktyk studenckich i staży. Studenci zaproponowali, między innymi,  by praktyki były w niewielkim wymiarze czasowym (np. raz w tygodniu) ale przez długi okres. Prezes AC S.A.  Katarzyna Rutkowska stwierdziła, że wspólne wypracowanie formy odbywania praktyk (w tym także odpłatnych) ma duże znacznie także dla przedsiębiorców, potencjalnych pracodawców absolwentów Wydziału Zarządzania. W trakcie spotkania podjęto kwestię współpracy w zakresie tamatyki prac dyplomowych. Prof. Joanicjusz Nazarko zaproponował współpracę w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez przedstawicieli przedsiębiorców.


Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Wydziale Zarządzania PB. Fot. T. Trochimczuk