wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Dr hab. Elżbieta Szymańska
 

Szanowni Pracownicy,
uprzejmie informuję, że nasza Koleżanka Elżbieta Szymańska w dniu 9 czerwca br. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia. Postępowanie habilitacyjne zostało przeprowadzone przez Radę Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Tytuł monografii habilitacyjnej dr hab. Elżbiety Szymańskiej brzmi: Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji turystycznych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy Pani doktor habilitowanej Elżbiecie Szymańskiej dalszych sukcesów zawodowych.

W imieniu Władz i Pracowników Wydziału

dr hab. Joanna Ejdys, prof. nzw.
Prodziekan do spraw Nauki i Rozwoju