wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Dr hab. inż. Wiesław Urban
 

Szanowni Pracownicy,
uprzejmie informuję, że nasz Kolega Wiesław Urban w dniu 4 lipca br. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Postępowanie habilitacyjne zostało przeprowadzone przez Radę Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tytuł monografii habilitacyjnej dr hab. inż. Wiesława Urbana brzmi: Jakość usług
w perspektywie klientów i organizacji w kierunku zintegrowanej metodyki pomiaru
.

Serdecznie gratulujemy i życzymy Panu doktorowi habilitowanemu Wiesławowi Urbanowi dalszych sukcesów zawodowych.

W imieniu Władz i Pracowników Wydziału 
dr hab. Joanna Ejdys, prof. nzw.
Prodziekan do spraw Nauki i Rozwoju