wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Kwalifikacja nauczycieli Wydziału Zarządzania do udziału w programie Erasmus w roku akademickim 2013/2014
 

Kolegium dziekanów Wydziału Zarządzania dokonało kwalifikacji nauczycieli WZ do udziału w programie Erasmus w roku akademickim 2013/2014.

W pierwszej kolejności do udziału w programie brane były pod uwagę osoby, które nie uczestniczyły dotychczas w wymianie. Jednocześnie o zakwalifikowaniu decydowało spełnianie także innych kryteriów, do których należały:
- co najmniej pozytywny wynik ostatniej oceny parametrycznej,
- prowadzenie zajęć w języku obcym lub zgłoszenie przedmiotu do oferty dla obcokrajowców,
- udokumentowana znajomość języka obcego.
W załączeniu znajduje się lista osób zakwalifikowanych.