wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Walne zebranie osób zainteresowanych członkostwem i pracą w tworzonym oddziale TNOiK w Białymstoku
 

30 września br. o godzinie 12.15 w sali Rady Wydziału Zarządzania odbędzie się walne zebranie osób zainteresowanych członkostwem i pracą w tworzonym oddziale Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Białymstoku.

Celem zebrania jest sformalizowanie struktur oddziału oraz przedstawienie i zatwierdzenie zakresu jego działalności.
Z uwagi na doniosły charakter zebrania będzie w nim uczestniczył Prezes Zarządu Głównego TNOiK, prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka oraz Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko.
Udział w spotkaniu zapowiedzieli też reprezentanci kluczowych podlaskich przedsiębiorstw i środowisk wsparcia biznesu.
Informacje o celu i sposobie działania TNOiK w Polsce znajdują się na stronie: http://www.tnoik.org/

Koordynator spotkania:

Arkadiusz Jurczuk

Wydział Zarządzania
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
tel.: 085 746 9880
faks: 085 663 2683