wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Ruszyła rekrutacja na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ na semestr zimowy 2016/17!
 

Aby wyjechać, trzeba (w momencie wyjazdu) być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia. W przypadku studiów drugiego stopnia można wyjechać już w pierwszym semestrze.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji, musisz zapisać się na egzamin z języka angielskiego (poziom B1) lub przynieść dokument z listy do naszego Biura:
www.erasmus.pb.edu.pl/wymagania-jezykowe/

TERMIN EGZAMINU TO 10 marca 2016 (godzina 17:00), aula 12B - Wydział Informatyki

ZAPISY: m.opacka[at]pb.edu.pl do 09 marca 2016 (godzina 12:00)
PODAJ: imię, nazwisko, rok studiów, wydział, kierunek/specjalność, telefon, adres e-mail, planowany kraj/kraje docelowy, wyjazd w sem. zimowym lub letnim 2016/2017, czy posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności ORZECZENIE T/N, czy w roku akademickim 2015/2016 pobierałeś/pobierasz stypendium socjalne SOCJALNE T/N

WYNIK EGZAMINU JEST WAŻNY NA WYJAZD W SEM. W SEM. ZIMOWYM I LETNIM 2016/17.

Przyjmowanie oryginałów dokumentów potwierdzających kompetencje językowe do 10.03.2016 w:

Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej (BWM), ul. Wiejska 45A,
Budynek Wydziału Informatyki, pokój nr 1/1C


Rekrutacja dotyczy wyjazdu w semestrze zimowym 2016/17, więc przyjmowane są wyłącznie dokumenty związane z tym terminem.

W KAŻDYM CYKLU STUDIÓW MOŻNA WYJECHAĆ NA 12 MIESIĘCY!
Stypendyści programu LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+ w ANKIECIE KANDYDATA wpisują 100%!

ETAPY REKRUTACJI:

1.   KWALIFIKACJE JĘZYKOWE: zapisz się mailowo na pisemny egzamin z języka angielskiego i przystąp do niego 10.03.2016 lub do 10.03.2016 przynieś dokument do BWM potwierdzający znajomość języka.

2.   15.03.2016  BWM OGŁOSI WYNIKI EGZAMINU (na stronie internetowej).

3.   WYPEŁNIJ ANKIETĘ KANDYDATA, podpisz ją i zanieś do Koordynatora Wydziałowego PB w ustalonym przez niego terminie.

4.   04.04.2015 KOORDYNATOR WYDZIAŁOWY OGŁOSI WSTĘPNĄ LISTĘ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONKRETNEJ UCZELNI. Ostateczna lista powstanie jak tylko będzie dostępna informacja o wysokości środków przyznanych Uczelni.

5.   SPRAWDŹ NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAGRANICZNEJ UCZELNI DOCELOWEJ jaki jest ostateczny termin aplikowania (deadline). CO NAJMNIEJ NA TYDZIEŃ PRZED KOŃCEM TEGO TERMINU PRZYNIEŚ DO BWM KOMPLET DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH DO WYSŁANIA z podpisami Koordynatora Wydziałowego (druk LA z naszej strony ze zdjęciem-obowiązkowo!, inne dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną).