śr. 24 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
1 000 000 zł dofinansowania dla kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej został nagrodzony w konkursie dla podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji.

W konkursie nagrodzono 62 kierunki studiów, prowadzone przez 37 uczelni z 17 polskich miast. Na Wydziale Zarządzania nagrodzony  został kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, studia I stopnia. Zgodnie z kryteriami konkursu program kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji jest zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, a oceniony Wydział Zarządzania posiada najbardziej  zaawansowany system poprawy jakości kształcenia.

Każda z nagrodzonych jednostek otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.000.000 zł, które będzie mogła przeznaczyć na wdrażanie nagrodzonych programów.

„Konkurs pokazał, że nasze uczelnie potrafią uczyć nowocześnie i reagują na wyzwania, jakie stawia przed nimi rozwijająca się wiedza oraz rynki pracy – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Przybywa uczelni, które budują dobre relacje z przedsiębiorcami i przybywa firm, które znajdują w uczelniach wartościowych partnerów. Korzystają na tym studenci, gdyż poza nowoczesną wiedzą, zdobywają w trakcie studiów kompetencje i praktyczne umiejętności, które ułatwią im w przyszłości zawodowy start. Spotkania ze znakomitymi praktykami są też dla studentów inspiracją, wyzwalają przedsiębiorczość i nieszablonowe myślenie – dodaje minister”.

W grupie Uczelni technicznych nagrodzone zostały:

Politechnika Warszawska – 4 kierunki

Akademia Górniczo-Hutnicza - 4 kierunki

Politechnika Łódzka – 3 kierunki

Politechnika Białostocka – 2 kierunki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – 2 kierunki

Politechnika Poznańska – 2 kierunki

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach – 2 kierunki

Politechnika Gdańska – 1 kierunek

Politechnika Śląska – 1 kierunek

Więcej informacji:

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/komunikat-w-sprawie-wynikow-konkursu-dla-podstawowych-jednostek-organizacyjnych-uczelni-lub-uczelni/
http://barbarakudrycka.natemat.pl/40187,wybierzcie-studia-przyszlosci
http://www.tvp.pl/bialystok/informacje/obiektyw/wideo/21112012-godz-1830/9169606
http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/91615
http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35241,12898301,Dwa_miliony_dla_Politechniki_Bialostockiej_na_superprogramy.html
http://www.bialystokonline.pl/pb-dwa-miliony-zlotych-na-doskonalenie-kierunkow-studiow,artykul,67051,6,1.html