pon. 22 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej otrzymał znak jakości The e-Jobs Observatory Label of Excellence
 

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej otrzymał  znak jakości: The e-Jobs Observatory Label of Excellence.

Znak The e-Jobs Observatory Label of Excellence otrzymują instytucje, które oferują szkolenia odpowiadające wymaganiom europejskiego rynku ICT. Uzyskanie przez WZ znaku jakości Label of Excellence jest potwierdzeniem, że Wydział dostosował swoją ofertę kształcenia do aktualnych potrzeb rynku ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „miękkich umiejętności” (kompetencji społecznych) stanowiących integralną część każdego modułu lub programu szkoleń.

Certyfikat jakości e-Jobs Observatory Seal of Market Compliance otrzymały realizowane na WZ przedmioty:
- marketing internetowy (kierunek zarządzanie I stopnia),
- biuro elektroniczne (kierunek: logistyka, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopnia),
- internet w biznesie (kierunek zarządzanie studia I stopnia),
- grafika menadżerska (studia na kierunku zarządzanie).

oraz blok przedmiotów pt. projektowanie serwisów internetowych (kierunek zarządzanie studia II stopnia stacjonarne, specjalność Informatyka Gospodarcza i Logistyka) w ramach którego realizowane są następujące przedmioty: 
- podstawy programowania,
- programowanie obiektowe,
- techniki multimedialne,
- projektowanie aplikacji WEB.

Otrzymanie certyfikatu jakości e-Jobs Observatory Seal of Market Compliance stanowi uznanie wysokiej jakości kształcenia i jest potwierdzeniem, że treści przekazywane w ramach  wyżej wymienionych przedmiotów  są zgodne z aktualnymi wymaganiami europejskich pracodawców.