wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Informacje
 
 
 
Certyfikat „Innowacyjna firma” – dołącz już dziś!
 

Certyfikat Innowacyjna Firma nadawany jest przez Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, w celu potwierdzenia występowania w danym przedsiębiorstwie aspektów innowacyjności. To prestiżowe wyróżnienie mogą otrzymać tylko te podmioty gospodarcze, które:

•    wprowadziły u siebie innowacyjne rozwiązania produkcyjne/świadczenia usług, i/lub
•    oferują innowacyjne produkty lub usługi, lub
•    w działalności gospodarczej wykorzystują innowacyjny sprzęt lub oprogramowanie.

Głównym celem przyznawania Certyfikatu Innowacyjna Firma jest promocja firm, które stawiają na innowacyjność, a tym samym upowszechniają najlepsze praktyki w tym zakresie.

Korzyści z Certyfikacji IF

Certyfikat „Innowacyjna firma”
daje Państwu przede wszystkim:
1.    Potwierdzenie Państwa pozycji na rynku oraz innowacyjność stosowanych praktyk biznesowych
2.    Prestiż Państwa przedsiębiorstwa w oczach obecnych jak i przyszłych klientów
3.    Certyfikat jest kolejnym narzędziem promocji Państwa przedsiębiorstwa
4.    Współpraca z firmami posiadającymi certyfikat instytucji naukowych jest chętniej podejmowana przez instytucje i kontrahentów
5.    Wpis do bazy innowacyjnych przedsiębiorstw prowadzonej przez WZ PB
6.    Indywidualna wizytówka w bazie IF WZ PB
7.    Możliwość bezpłatnej promocji na akcjach przeprowadzanych w ramach programu „Innowacyjna firma” oraz organizowanych
na WZ PB wydarzeniach i konferencjach
8.    Wykorzystywanie logo IF na materiałach informacyjno-promocyjnych firmy na okres wydanej akredytacji
9.    Możliwość uzyskania dodatkowych pkt. w procesie ubiegania się o dotacje unijne

Certyfikat Innowacyjna Firma to PRESTIŻ i zwiększenie ZAUFANIA do Państwa firmy.

Terminy realizacji i kontakt
Maksymalny czas realizacji procesu certyfikacji IF wynosi około 25 dni roboczych w zależności od potrzeb weryfikacyjnych.  Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji:
dr Monika Walicka, e-mail: m.walicka@pb.edu.pl tel. 602844424

Wymogi formalne
Każde zgłoszenie chęci do przystąpienia do programu IF jest weryfikowane poprzez bazy CEiDG oraz wpis do KRS. Wymagane jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie ankiety:
Link Ankieta
Link Regulamin

Cennik certyfikatu
5 000 zł    Opłata startowa – obejmuje audyt, wydanie certyfikatu, wpis do bazy IF WZ oraz możliwość posługiwania się logotypem w dokumentach i korespondencji handlowej, udostępnienie logo firmy na stronie WZ na okres 2 lat.
2 500 zł    Odnowienie – 1 opłata przedłużająca certyfikat o kolejne 2 lata, obejmuje wystawienie certyfikatu oraz aktualizację wpisu do bazy.
1 500 zł    Odnowienie – 2 i każda kolejna opłata przedłużająca certyfikat o kolejne 2 lata, obejmuje wystawienie certyfikatu oraz aktualizację wpisu do bazy.