wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Informacje
 
 
 
Informacja o konkursach Narodowego Centrum Nauki
 

Koordynatorzy Dyscyplin działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.) ogłosili konkursy:
- OPUS 4 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus-15-09-2012;
- PRELUDIUM 4 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia doktora http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-15-09-2012;
- SONATA 4 na projekty badawcze mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień doktora http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-15-09-2012;
- SONATA BIS 2 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis-15-09-2012

Więcej informacji na stronie Politechniki Białostockiej.