wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Informacje
 
 
 
Międzynarodowe Forum Biznesowe na Wydziale Zarządzania zainaugurowało cykliczne wydarzenie organizowane przez uczelnie z Polski, Litwy i Łotwy
 

W dniu 23 stycznia br. na naszym Wydziale odbyła się pierwsza z cyklu imprez zatytułowanych  “INTERNATIONAL BUSINESS EXPERIENCE FOR STUDENTS, ACADEMICS AND ENTREPRENEURS: POLAND, LITHUANIA AND LATVIA PERSPECTIVE”. Kolejne odbędą się: w Kownie w 2016 roku i w Rezekne w 2017.

Uczestnikami wydarzenia byli studenci i nauczyciele akademiccy z Politechniki Białostockiej, a także z Kauno Kolegija z Litwy  (http://www.kaunokolegija.lt/) oraz Rezeknes Augstskola z Łotwy (http://www.ru.lv/en).  Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli  również uczestnicy programu Erasmus studiujący obecnie na naszej uczelni.

Szczególną rolę w wydarzeniu odegrali przedsiębiorcy z Polski, Litwy i Łotwy, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, zarówno podczas sesji plenarnych, jak również podczas warsztatów tematycznych obejmujących takie obszary gospodarki jak: usługi turystyczne, obsługa biznesu i nowoczesna produkcja.

W obradach, które odbywały się w całości w języku angielskim, udział wzięło blisko 100 osób. 

Forum otworzyli Dziekani Wydziałów Zarządzania uczelni zaangażowanych w projekt:  prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, dr Onute Junevičienė oraz dr Iveta Mietule. Konferencja była moderowana przez dr Ewę Rollnik-Sadowską, która prowadziła także warsztat pt. Nowoczesna produkcja. Pozostałymi prowadzącymi warsztaty były: Magdalena Rutkowska – Sowa z Politechniki Białostockiej  (usługi turystyczne) oraz Viktorija Pokule (obsługa biznesu) z Rezeknes Augstskola.

Pierwsza sesja plenarna rozpoczęła się od prezentacji dotyczących ogólnej sytuacji gospodarczej w regionach reprezentowanych przez uczelnie uczestniczące w projekcie.  Referentami w tym obszarze byli: dr Łukasz Nazarko (PB), Irene Klimavičienė (Kauno Kolegija), a także dr Lienite Litavniece (Rezeknes Augstskola). Specyfikę współczesnego rynku pracy dla ludzi młodych zaprezentowała Marta Sosnowska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Działalność firm sektora obsługi biznesu na Litwie i Łotwie została omówiona przez Donatasa Žiogasa, zarządzającego Stowarzyszeniem Centrum Biznesu, jak również Centrum Informacji Biznesowej w Kownie, a także Marisa Igavens, kierującego Inkubatorem Biznesu w Rezekne na Łotwie.

Prezentacje w drugiej sesji plenarnej należały do przedstawicieli sektora usług turystycznych i zarządzających firmami produkcyjnymi z Polski, Litwy i Łotwy. Dr inż. Romuald Ziółkowski omówił działalność Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej zwracając uwagę na rolę kooperacji podmiotów tego sektora w osiąganiu sukcesu biznesowego.  Vilma Tamošauskaitė-Rimydienė,  Project Manager z firmy "Event Management LT”  zidentyfikowała szanse i wyzwania turystyki konferencyjnej w Kownie. Z kolei Mareks Grisins z Centrum Rozwoju Turystyki w Rezekne zaprezentował specyfikę rozwoju tej branży na Łotwie.

W zawiłości funkcjonowania innowacyjnej firmy produkcyjnej wprowadził uczestników konferencji pan Marek Siergiej, prezes „Promotechu”.  Relacje pomiędzy biznesem a uczelnią na przykładzie konkretnej firmy omówił  Ričardas Suslavičius,  dyrektor ds. rozwoju przedsiębiorstwa UAB “Torgita”  z Litwy. Z kolei wyzwania i perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa produkującego metal zaprezentował  Martins Silickis, menadżer sprzedaży z firmy  SIA „LSK” z Łotwy.

Na zakończenie sesji plenarnych uczestnicy konferencji obejrzeli filmy promocyjne programu Horyzont 2020.

Drugą część Forum stanowiły warsztaty,  podczas których prezentowali się przedsiębiorcy z wybranych obszarów gospodarki.  Następnie, w trakcie moderowanej dyskusji ze studentami i przedstawicielami uczelni, wypracowano sposoby partycypacji biznesu w procesie dydaktycznym. Ponadto studenci mieli możliwość poznania oczekiwań pracodawców w zakresie aktualnej wiedzy i umiejętności rynkowych oraz przekazania dokumentów aplikacyjnych wybranym przedsiębiorcom.

Warsztaty pokazały żywe zainteresowanie studentów problemami praktyki gospodarczej. Szczególnie cenna była możliwość ich bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcami z Polski, Litwy i Łotwy. Studenci pokazali swoją otwartość oraz gotowość podnoszenia kwalifikacji oraz kompetencji, ważnych dla zwiększenia atrakcyjności nie tylko na rodzimym, ale także międzynarodowym rynku pracy.

Forum stało się doskonałą okazją do integracji uczestników, zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak również międzysektorowej (studenci/przedsiębiorcy/wykładowcy). Idea konfrontacji przedstawicieli nauki, biznesu i studentów spotkała się z ogromnym uznaniem uczestników Forum, o czym świadczą teksty maili, nadesłane na adres dr Ewy Rollnik-Sadowskiej koordynującej wydarzenie ze strony Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej link

Komitet Organizacyjny Forum składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy  przyczynili się do organizacji  tego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania kierujemy do:
- Dziekana Wydziału Zarządzania PB, prof. dr. hab. inż. Joanicjusza Nazarko,
- Prodziekanów Wydziału Zarządzania PB, dr Sylwii Saczyńskiej-Sokół  i dr. inż. Romualda Ziółkowskiego,
- Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej, http://www.klasterturystyczny.pl/,
- Zarządu Instytutu Badań i Analiz VIVADE sp. z o.o., vivade@vivade.pl,
- pana Daniela Pucha, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
http://rpkbialystok.pb.edu.pl/index.php/o-nas/rpk-bialystok,
- pani Małgorzaty Malinowskiej, Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej PB
http://erasmus.pb.edu.pl/,
- pana Grzegorza Żłobikowskiego, Pensjonat Poniatowski w Suchowoli
http://pensjonat-poniatowski.pl/,
- pana Marka Siergieja, prezesa firmy Promotech, http://www.promotech.eu/pl/,
- pani Emilii Zalewskiej, Kompania Piwowarska S.A.,
- kierownictwa Restauracji Capitol.

Komitet Organizacyjny Forum:
Dr Ewa Rollnik-Sadowska
Dr Ewa Glińska
Dr Urszula Kobylińska
Dr Urszula Widelska
Mgr Ewelina Tomaszewska
Małgorzata Mitura – student

 
galeria