wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Informacje
 
 
 
Rozwój współpracy Wydziału Zarządzania z University of Applied Science w Kownie
 

Rok temu została podpisana współpraca w ramach programu Erasmus i od tej pory wykładowcy Wydziału Zarzązania wielokrotnie wyjeżdżali i wyjeżdżają na wykłady do tej uczelni. Rozwija się również współpraca naukowa. Pracownicy naszego wydziału licznie uczestniczyli w konferencji naukowej w Kownie w kwietniu tego roku, a  wykładowcy  z Kowna brali udział w  konferencji zorganizowanej przez Wydział Zarządzania w Białowieży we wrześniu tego roku.

W dniach 18-19 września 2014 r. dr inż. Alina Borowska wzięła udział w konferencji  LITHUANIA AFTER 10 YEARS IN THE EU: THE ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS,  zorganizowanej przez University of Applied Science w Kownie oraz Europe Direct Kaunas i wygłosiła referat p.t.  POLAND  IN EUROPEAN UNION: SOCIAL AND ECONOMICAL REVIEV.
Konferencja ta została zorganizowana  z okazji  dziesiątej rocznicy wstąpienia Litwy do EU w ramach projektu Europejskich Funduszy Strukturalnych (projekt Nr. VP1-4.2-VRM-05-V-03-001) realizowanego przez  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy, które sponsorowało tę konferencję.