wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Informacje
 
 
 
Wyróżnienie dla dr Ewy Glińskiej
 

Dr Ewa Glińska uzyskała wyróżnienie za najlepszą  prezentację  na międzynarodowej konferencji naukowej 18th International Scientific Conference Economics and Management 2013 (ICEM-2013).

Konferencja organizowana przez Kaunas University of Technology odbyła się w dniach 24-26 kwietnia 2013 r. w Kownie. W konferencji uczestniczyło przeszło 120 naukowców z 12 krajów. Na konferencji dr Ewa Glińska wygłosiła referat współautorski z dr Magdaleną Florek pt. Stakeholders' involvement in designing brand identity of towns - Podlaskie region case study.
Wydział Zarządzania na konferencji reprezentowały ponadto:
Dr hab. inż. Joanna Ejdys z referatem pt. Foresight as a tool of overcoming problems associated with  uncertainty of the environment
Mgr Danuta Szpilko z referatem pt. The incorporation of the Delphi method in the Strategy of tourism development in the region
Wybrane artykułu zostaną opublikowane w międzynarodowym czasopiśmie naukowym pt. „Engineering Economics" znajdującym się na liście ALF i posiadającym 35 pkt. na liście MNiSW.