wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Pliki
 
     - 
 
     - 
 
 
 
Ogłoszenia
 
 
 
W dniu 20 marca 2012 roku o godz. 12.15 odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania.
 

W dniu 20 marca 2012 roku o godz. 12.15 odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania.
Podczas zebrania podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2011 rok. Ustalono także szczegóły dotyczące planowanego na maj 2012 roku Balu Absolwenta, który będzie doskonałą okazją na integrację i podtrzymanie więzi koleżeńskich.

Zainteresowani wstąpieniem do Stowarzyszenia absolwenci i studenci mogą przynosić wypełnioną deklarację do pokoju nr 104 (nad Dziekanatem) lub wysyłać ją na adres: sawz@pb.edu.pl Szczegóły znajdziecie tutaj:
http://wz.pb.edu.pl/aktualnosci/Stowarzyszenie-Absolwentow-Wydzialu-Zarzadzania-Politechniki-Bialostockiej---dolacz-do-NAS--odwiedz-NAS-na-Facebooku,775.html

Odwiedźcie nas również na Facebooku:
http://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Absolwent%C3%B3w-Wydzia%C5%82u-Zarz%C4%85dzania-Politechniki-Bia%C5%82ostockiej/162932003826074

Zapraszamy do współpracy!