wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Prace statutowe
 
 
 
Projekty badawcze
 

Tytuł projektu badawczego

Kierownik projektu

Katedra

Przedsiębiorczość Współpraca Transgraniczność

dr hab. W. Popławski, prof. nzw.

Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

Technologie społeczeństwa informacyjnego

dr K. Halicka

Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Racjonalizacja gospodarki finansowej w jednostkach gospodarczych i budżetowych

dr hab. Z. Korzeb

Katedra Finansów i Rachunkowości

Zarządzanie organizacjami w nowych warunkach konkurowania

dr hab. W. Matwiejczuk, prof. nzw.

Katedra Organizacji i Zarządzania

Uwarunkowania dywersyfikacji przestrzennej działalności gospodarczej na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju

prof. H. Sasinowski

Katedra Zarządzania Produkcją

Rozwój wydarzeń turystycznych w województwie podlaskim

dr K. Stepaniuk

Katedra Turystyki i Rekreacji

Tożsamość różnorodności globalizacyjnych zmian pogranicza

dr hab. Z. Tomczonek, prof. nzw.

Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych