wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Prace własne
 
 
 
Projekty badawcze
 

Tytuł projektu badawczego

Kierownik projektu

Katedra

Innowacyjność a funkcjonowanie rynku pracy w poszczególnych regionach Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego

dr J. Prystrom

Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych

Konserwatyzm romantyczny Benjamina Disraelego

mgr T. Madras

Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych

Wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP

mgr T. Kanicki

Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Wykorzystanie narzędzi informatycznych w projektowaniu procesów transportowych przez przedsiębiorstwa spedycyjne

mgr D. Leończuk

Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki