wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Współpraca międzynarodowa
 
 
 

Aktualny stan działalności naukowej wynikającej z umownej współpracy Wydziału Zarządzania z Uczelniami zagranicznymi.

I. Wydział posiada następujące Umowy z :

  1. Saratowskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym, Saratow, Rosja, (zawarta 20.12.1999r - bezterminowa)
  2. Białoruskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym, Mińsk, Białoruś, (wznowiona 8.04.2003 r.- bezterminowa)
  3. The Virginia Polytechnic Institute and State University of Blacksburg, USA, (pierwsza Umowa zawarta w 1993 roku na 3-letni okres, przedłużona 15.10. 1996 r. na okres l O lat).
  4. Uniwersytetem w Stuttgarcie, Niemcy, (zawarta w dniu 16.02.1998 roku - bezterminowa).
  5. Rosyjską Akademią Nauk, Instytutem Systemów Energetycznych, Irkuck, Rosja, (zawarta w dniu 15.09.1998 - bezterminowa).
  6. Państwowym Uniwersytetem Ekonomiki i Finansów, Sankt Petersburg, Rosja, (zawarta 10.05.2002 r. - bezterminowa).

II. Koordynator Porozumienia
Z Alusuisse Technology CENTER, Chippis, Szwajcaria
- prof. J.Nazarko
- Porozumienie zawarte l.08.1995 r.

W ramach istniejących Umów realizowane są tematy naukowo-badawcze zawarte w „Planach Roboczych„.