wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Władze wydziału
 
 
 

KADENCJA NA LATA 2016 - 2020

DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA PB

dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw.

tel: 85 746 98 02

fax: 85 66 31 988

e-mail: wz.sekretariat@pb.edu.pl

www.joannaejdys.pl

PRODZIEKAN DS. NAUKI

dr inż. Katarzyna Halicka

tel: 85 746 98 25

fax: 85 66 31 988

e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA

dr Ewa Rollnik-Sadowska

tel: 85 746 74 73

fax: 85 66 31 988

e-mail: wz.dydaktyka@pb.edu.pl

PRODZIEKAN DS. PROMOCJI I REKRUTACJI

dr inż. Romuald Ziółkowski

tel: 85 746 74 73

fax: 85 66 31 988
e-mail: wz.promocja@pb.edu.pl

PRODZIEKAN DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY

dr Łukasz Nazarko

tel: 85 746 98 02

fax: 85 66 31 988
e-mail:
wz.sekretariat@pb.edu.pl

www.lukasz.nazarko.pl