wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Pliki
 
     - 
 
     - 
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej
 
 
 

Celem Stowarzyszenia jest:

  • integracja absolwentów Wydziału Zarządzania celem podtrzymania i utrwalenia więzów koleżeńskich,
  • pogłębianie, popularyzowanie oraz aktualizowanie wiedzy z zakresu zarządzania oraz nauk pokrewnych,
  • współpraca z tego typu stowarzyszeniami zagranicznymi i krajowymi,
  • współpraca z terenowymi organami administracji w rozwiązywaniu społeczno-gospodarczych problemów regionu,
  • działanie na rzecz aktywizacji zawodowej oraz przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej,
  • dbanie o wysoką pozycję i prestiż członków Stowarzyszenia,
  • współpraca z władzami Wydziału Zarządzania w zakresie jego rozwoju,
  • propagowanie osiągnięć dydaktycznych i naukowych.


Siedziba

Siedzibą Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej jest Wydział Zarządzania
mieszczący się w Kleosinie, przy ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2.


Zarząd

Prezes - Julia Siderska
Wiceprezes - Jan Maksymilian Janiszewski
Skarbnik - Elżbieta Sienkiewicz
Sekretarz - Dorota Rogowska
Członek Zarządu - Kamil Siemieniuk


Kontakt: sawz@pb.edu.pl