Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - HRM - Studia Podyplomowe - Wydział Zarządzania PB - Białystok, Kleosin, Podlasie